Kerkuilen Info

‘Natuurgetrouw’ draagt sinds 2005 ook zorg voor het plaatsen en controleren van nestkasten voor de Kerkuil in Hardinxveld-Giessendam en Giessenburg.

Zie de kolom hiernaast voor een overzicht van onze activiteiten.

Momenteel hangen hier 19 nestkasten waarvan er de laatste jaren 4-6 door Kerkuilen als broedplaats worden gebruikt.

In de Alblasserwaard zijn bijna alle jongen weer geringd door ringers Roel Meijer en Ad Kooij van het Vogeltrekstation.
Het broedsucces van de Kerkuil heeft veel te maken met de Veldmuizenstand (het hoofdvoedsel). Als er weinig muizen zijn leggen de uilen minder eieren of slaan soms zelfs een seizoen over.

Onderstaande foto is gemaakt in 2007; toen waren er in de polders van de Alblasserwaard heel veel Veldmuizen; Het mannetje blijft aanvoeren maar het broedende vrouwtje kan lang niet alles op.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Strenge winters met veel sneeuw hebben ook een negatieve invloed op de populatie van de Kerkuil. De aanwezige muizen blijven dan onder de sneeuw waardoor de uilen ze niet kunnen vangen.

Een langdurig sneeuwdek eist dan ook veel slachtoffers onder de Kerkuilen. Na de winters van 1963 en 1979 waren er nog slechts enkele honderden Kerkuilen in heel Nederland.
Daarbij kwam ook steeds meer broedgelegenheid te vervallen omdat de galmgaten in kerktorens (waar deze soort graag broedt) met gaas werden dichtgemaakt. Dit om de overlast door Kauwen en Duiven te beperken.

Daar Kerkuilen echter ook graag in nestkasten broeden zijn er door het hele land honderden nestkasten opgehangen , vooral op boerderijen, waardoor de stand weer flink omhoog is gegaan.

2007 was een piekjaar met landelijk ruim 3100 broedparen. Daarna is de stand weer gedaald. Ook 2014 was – door de vele Veldmuizen – een uitstekend jaar voor de Kerkuil.

Hier een overzichtje van de Kerkuilen-broedsels van de laatste jaren: (inclusief 2e legsels)

Woont u in de Alblasserwaard en hebt u belangstelling voor een Kerkuilenkast
stuur dan een mailtje naar kerkuilen@natuurgetrouw.nl of vul onderstaand reactieformulier in.
We nemen dan kontakt met u op om te kijken of de lokatie geschikt is want Kerkuilen
stellen wel wat eisen aan hun broedplaats.

Enkele van die eisen:
–Wij hangen de kasten altijd binnenshuis. D.w.z. in een loods of schuur, meestal op een boerderij.
–De kast moet minimaal 4 meter hoog hangen en liefst op een zo donker mogelijke plaats.
–Daar er veel uilen in het verkeer sneuvelen hangen we geen kasten op plaatsen vlakbij een snelweg.

En: De uilen zijn niet altijd zo schoon; onder een roestplaats en in de aanvliegroute komen vaak mest en braakballen te liggen.
De eigenaar van de schuur moet hier dus geen bezwaar tegen hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *